Τελευταία ενημέρωση: 29/6/2022

Η ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε νέες συνθέσεις των σχολικών εφορειών σε πέντε μειονοτικά σχολεία της ΠΕ Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα:

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ του ΜΟΥΜΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ του ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΣΑ του ΣΟΥΚΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΧΙΝΟΥ
ΑΓΓΟΥΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΧΑΜΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΗΛ ΣΕΦΙΚΕ του ΣΑΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΜΙΝ ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ
ΚΙΟΣΕ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΑ ΣΑΛΗ ΕΣΜΑ ΜΠΑΧΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΑΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΧΜΕΤ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΥΚΗΣ
ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΚΗ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΣΙΝΑΝ του ΧΑΛΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΑΛΗ‐ΟΓΛΟΥ ΚΑΜΠΕΡ του ΙΣΜΕΤ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΧΝΗΣ
ΜΕΖΗΝ ΤΖΕΜΑΛΗ του ΜΠΑΧΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΕΖΗΝΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΣΑΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΕ ΙΡΦΑΝ του ΣΟΥΚΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΩΝ
ΝΤΕΝΤΕ ΟΓΛΟΥ ΑΛΗ του ΧΙΟΥΣΕΪΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΝΤΑ του ΧΙΟΥΣΑΜΕΔΙΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΗ του ΙΣΜΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ