Αναρτήθηκε η απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης για τη Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, καθώς και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για τις ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της 5ης Νοεμβρίου 2022.

Εφορευτική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εφορευτική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας