Οι εκλογές στις 5 Νοεμβρίου για τους αιρετούς στα υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) θα διεξαχθούν  ηλεκτρονικά με την «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Στο Εγχειρίδιο Συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι/χρήστες προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Οδηγός ψηφοφόρου για “Ψηφοφορία με συνδυασμούς”

Σύντομος οδηγός ψηφοφόρου για “Ψηφοφορία με συνδυασμούς”