Ανακοινώθηκαν  από το ΥΠΑΙΘ τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών  στο ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΣΕΠ, οι οποίες διεξήχθησαν στις 5 Νοεμβρίου.

Στο ΚΥΣΠΕ εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος ο Δημήτρης Ντούμος που είναι πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης.

Στο ΚΥΣΠΕ εκλέγονται οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Φασφαλής Νικόλαος του Γεωργίου, του συνδυασμού ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.
Αντωνιάδης Αναστάσιος του Δημητρίου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. / Π.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ρουμπής Παναγιώτης(Τάκης) του Αθανασίου, του συνδυασμού ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.
Ντούμος Δημήτριος του Ιωάννου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. / Π.Ε.

Δείτε τον ορισμό σειράς αιρετών ΚΥΣΠΕ 2022

Δείτε τον ορισμό σειράς αιρετών ΚΥΣΔΕ 2022

Δείτε την κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2022

Δείτε την κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ 2022

Πηγή : ΥΠΑΙΘ