Στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 εκλέχθηκαν τακτικά αιρετά μέλη για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης εκλέχθηκαν ο Φράγκος Σταύρος και η Ιομέρη Αθανασία.

Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης

Ορισμός της σειράς κατάταξης αιρετών μελών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης