Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης τα ΦΕΚ για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων .

Δείτε το ΦΕΚ για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Δείτε το ΦΕΚ για τους Διευθυντές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων