Με έγγραφο του γενικού γραμματέα θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, προκηρύσσεται η κάλυψη θέσεων για τα δύο Ιεροσπουδαστήρια, Ξάνθης και Ροδόπης, σε ειδικότητες της δευτεροβάθμιας αλλά και της μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Ιεροσπουδαστήριο. Ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι: α) η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το συγγραφικό έργο, γ) η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση και ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου. Ενώ παράλληλα, προβλέπεται και η διενέργεια συνέντευξης για τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι τις 24.00.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη