Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι προσλαμβάνονται 210 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα/δομή τοποθέτησης ή σε μια εξ αυτών για τις ομάδες σχολείων.

Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Για την Π.Ε. Ξάνθης έγινε μία πρόσληψη.

ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΜΠΑΝΤΑΚ ΧΑΣΑΝ ΚΙΟΥΜΠΡΑ ΠΕ25 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ – 25 ώρες

 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ