Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης και ο Σύλλογος Δασκάλων αποφοίτων της  Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ξάνθης για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες που αφορούν κυρίως σε υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση :

Και αυτή τη σχολική χρονιά παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές στις σχολικές μονάδες που αφορούν κυρίως σε υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων. Στο Νομό μας, οι υποβιβασμοί σχολείων βαίνουν συνεχώς αυξανόμενοι. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι υποβιβασμοί του 10/θέσιου Μ/κού σχολείου Κενταύρου σε 8/θέσιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο σχολείο υποβιβάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς πέρσι μειώθηκε η λειτουργικότητά του από 12/θέσιο σε 10/θέσιο. Επιπλέον ανακοινώθηκε και ο υποβιβασμός του Μ/κού Σχολείου Κιμμερίων από 6/θέσιο σε 4/θέσιο.
Οι συνεχιζόμενες επί τα χείρω μεταβολές στον αριθμό και τη δύναμη των σχολείων εντατικοποιήθηκαν από την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων. Όταν άρχισε να επικρατεί μια μηχανιστική λογιστική αντίληψη στην εκπαίδευση που μειώνει εκπαιδευτικούς, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις (παρά τις αντίθετες θέσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και δημιουργεί μεγάλα συγκροτήματα σχολείων εντός του αστικού ιστού. Το σχέδιο Πισσαρίδη ,μάλιστα, το οποίο αποτελεί τον πλοηγό της κυβερνητικής πολιτικής θεωρεί «απαραίτητη την προώθηση των συγχωνεύσεων σχολείων, τη δημιουργία μεγαλύτερων εκπαιδευτικών μονάδων καθώς και την ενοποίηση της διοίκησής τους, ανά περιοχή».
Γίνεται αντιληπτό ότι η στενή εφαρμογή του γράμματος του νόμου για την αριθμητική αναλογία μαθητών και λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων δεν ωφελεί τα σχολεία, ειδικά αυτά της υπαίθρου, και τους μαθητές, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το θέμα σε σχέση με την υπογεννητικότητα στη χώρα μας και την περιοχή μας και τις συνθήκες διαβίωσης στην επαρχία και τα χωριά. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί το δυσμενές φορτίο των αλλεπάλληλων κρίσεων οικονομικών, κοινωνικών, υγειονομικών κτλ που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο σχολείο.
Η συνεχής μείωση του μαθητικού δυναμικού στο Νομό μας και ο μικρός αριθμός μαθητών που συναντάται σε κάποια σχολεία οδηγεί εύκολα στις ορθολογικές αλλά πολλές φορές βεβιασμένες πρακτικές των συγχωνεύσεων – υποβιβασμών σχολικών μονάδων, αγνοώντας όμως τον κύριο και πρωταρχικό παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο που έχει να επιτελέσει ένα σχολείο.
Μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, σωστά μελετημένη χωροταξική κατανομή, θα βοηθούσαν τα σχολεία του νομού μας να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα, αλλά και την οργανικότητά τους.
Αντί να υιοθετηθούν τα δίκαια αιτήματα εκπαιδευτικών και γονέων για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα σε 1: 15 σε νηπιαγωγεία και Α΄- Β΄ Δημοτικού και 1:20 στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και με βάση αυτά να καθορίζονται οι οργανικότητες, αντίθετα παρατηρείται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού να υποβιβάζονται σχολικές μονάδες, να κλείνουν σχολεία δημιουργώντας έτσι πολλαπλά προβλήματα. Ιδιαίτερα αν πάρουμε υπόψη και τη διάσταση πως ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από αλλόγλωσσους μαθητές αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της υιοθέτησης των παραπάνω αιτημάτων του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος.
Στη βάση αυτή καλούμε το ΥΠΑΙΘ να ανακαλέσει τους υποβιβασμούς των σχολείων λαμβάνοντας υπόψη τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνο αριθμοί.

Πηγή : Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης