Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας εξέδωσε επιστολή προς τους γονείς σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Πηγή: ΔΟΕ