Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

A/A ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟ
1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ
2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΚΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ
3 ΤΥ-ΖΕΠ ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΑΣΙΑ ΝΟΥΡΑΝ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ
4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑΝΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ
5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ
6 ΤΥ-ΖΕΠ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
7 ΤΥ-ΖΕΠ ΠΑΠΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
8 ΤΥ-ΖΕΠ ΟΥΡΔΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
9 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΡΕΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ
11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΥΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ

 

Πηγή : ΥΠΑΙΘ