Εγκύκλιο με οδηγίες καθώς και με το χρονοδιάγραμμα  για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και τις ποινές για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π που αρνούνται την αξιολόγηση, εξέδωσε σήμερα το Yπουργείο Παιδείας.

Δείτε την εγκύκλιο