Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι απόφασεις των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσληψή τους δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΙΘ στις 21 Φεβρουαρίου 2023.

Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06 και ΠΕ11

Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ70

Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ60