Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση κατανομής θέσεων οι οποίες θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς.

Δείτε την απόφαση