Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2022-2023.

Δείτε την απόφαση μεταθέσεων