Σύμφωνα με την  προκήρυξη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023 με ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Δείτε την ενημέρωση για την προκήρυξη από το ΥΠΑΙΘ