Παράταση έως την Παρασκευή στις 12:30 έδωσε η ΔΔΕ Ξάνθης για τις αιτήσεις τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά.

Επικαιροποίηση πίνακα λειτουργικών κενών

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΔΔΕ Ξάνθης

Λόγω επικαιροποίησης των τμημάτων των σχολικών μας μονάδων και των υπηρεσιακών αλλαγών εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας (π.χ. αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ), επικαιροποιούμε αντίστοιχα τον πίνακα λειτουργικών κενών γενικής παιδείας.

Οι αλλαγές σημειώνονται με κίτρινο χρώμα, ενώ δίδεται παράταση για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (ή και τροποποίηση ήδη υποβληθείσας αίτησης) μέχρι την Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 12.30, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική ενημέρωσή μας.

Πηγή: ΔΔΕ Ξάνθης