Δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η απόφαση για την “Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης ως Συμβουλίου Επιλογής“.

Δείτε την απόφαση ανασυγκρότησης του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης