Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ανάκληση της απόφασης της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Ψ8ΞΑ46ΜΤΛΗ-ΕΙΚ) με θέμα «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης».

Στη συγκεκριμένη ανάκληση απόφασης αναφέρεται το εξής :

“Το γεγονός ότι η κατάληψη της θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης δε συνεπάγεται την απώλεια ιδιοτήτων και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες εκπαιδευτικός είχε οριστεί ως μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, δηλαδή υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση και έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας”.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάκληση απόφασης