Με ανακοίνωσή του το ΙΕΠ ενημερώνει ότι από σήμερα στις 13:00 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Δ’ περίοδο επιμόρφωσης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι την Τρίτη 20/9/2022 και ώρα 13:00.

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ