Γράφει ο Δημήτρης Πολυχρόνης

Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε η κατανομή των 8586 μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και τη Β/θμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευση. Σε γενικότερο πλαίσιο κινήθηκε με ελάχιστες αποκλίσεις απ’ τις αναμενόμενες και από αυτές που διακινούνταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με βάση πάντα και τα οργανικά κενά των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα απόλυτα και τα ποσοστά της κατανομής για τις ειδικότητες της Α/θμιας και της Β/θμιας, καθώς και για τα μουσικά σχολεία (που ανήκουν στη Β/θμια) αλλά και τις ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ που θα μοιραστούν σε Α/θμια και Β/θμια.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ
Α/ΘΜΙΑ 4904 65,1% 492 46,9% 5396 62,8%
Β/ΘΜΙΑ 1928 25,6% 556 53,1% 2484 28,9%
ΜΟΥΣΙΚΑ 306 4,1% 306 3,6%
ΕΕΠ-ΕΒΠ 400 5,3% 400 4,7%
ΣΥΝΟΛΟ 7538 100,0% 1048 100,0% 8586 100,0%
87,8% 12,2% 100,0%

Η μερίδα του λέοντος στην Α/θμια

Όπως αναμενόταν, η μερίδα του λέοντος θα κατανεμηθεί στην Α/θμια, με τους δασκάλους (3662) και τους νηπιαγωγούς (1126) να λαμβάνουν τις περισσότερες θέσεις. Επίσης ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι θέσεις των αγγλικών στην Α/θμια, με 280 πιστώσεις, πιθανότατα λόγω και των αυξημένων αναγκών της εισαγωγής των αγγλικών στα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, εξαιρετικά χαμηλή παραμένει η αναλογία της Ειδικής-Γενικής, με μόλις το 9,1% των μονιμοποιήσεων να αφορά την ΕΑΕ, ένα ποσοστό πολύ μακριά από το 38% που βλέπουμε κατά την πρόσληψη αναπληρωτών.

Κατανομή Α/θμιας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ05 48 48
ΠΕ06 280 280
ΠΕ07 11 11
ΠΕ08 36 36
ΠΕ11 100 7 107
ΠΕ60 971 155 1126
ΠΕ70 3332 330 3662
ΠΕ79.01 83 83
ΠΕ86 43 43
ΣΥΝΟΛΟ 4904 492 5396

Φιλόλογοι, μαθηματικοί και βιολόγοι στο 49% της Β/θμιας

Στον αντίποδα, στη Β/θμια είναι περισσότερο ισορροπημένες οι αναλογίες Ειδικής-Γενικής, με το 22,4% να αποτελούν προσλήψεις της Ειδικής. Ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 25% που βλέπουμε στις προσλήψεις αναπληρωτών Β/θμιας κάθε χρόνο. Εδώ, οι ειδικότητες με τις περισσότερες προσλήψεις είναι οι φιλόλογοι (496), οι μαθηματικοί (425) και οι βιολόγοι (295) όπου αποτελούν και το 49% των προσλήψεων. Ενώ αδικημένοι, κατά πολλούς, είναι και φέτος οι φυσικοί με μόλις 105 θέσεις τόσο σε Γενική (57) όσο και σε Ειδική (48).

Κατανομή Β/θμιας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 51 4 55
ΠΕ02 307 189 496
ΠΕ03 321 104 425
ΠΕ04.01 57 48 105
ΠΕ04.02 67 18 85
ΠΕ04.04 288 7 295
ΠΕ04.05 61 8 69
ΠΕ06 67 15 82
Λοιπές 709 163 872
ΣΥΝΟΛΟ 1928 556 2484

Το καθοριστικότερο στοιχείο από ‘δω και στο εξής θα είναι και η γεωγραφική κατανομή των προσλήψεων, καθώς είναι αυτή που θα καθορίσει και τις τελικές επιλογές των υπό διορισμό εκπαιδευτικών. Εκτός απροόπτου, η γεωγραφική κατανομή αναμένεται μαζί με την πρόσκληση των εκπαιδευτικών μετά την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στους Κύριους Πίνακες της Ειδικής από όπου θα αντληθούν οι προς διορισμό εκπαιδευτικοί, λόγω του ότι ορισμένοι εξ αυτών θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού και στη Γενική και επομένως οι γεωγραφικές επιλογές τους θα κρίνουν μέχρι το που θα φτάσουν και οι δύο πίνακες. Με δεδομένο ότι πρώτα «τρέχει» ο πίνακας της Ειδικής και μετά της Γενικής, σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο τρόπος επιλογής των περιοχών. Ενδεχομένως, κάποιοι υποψήφιοι που βρίσκονται χαμηλότερα στην Ειδική να δηλώσουν λιγότερες περιοχές σε αυτή την κατηγορία και να δηλώσουν όλες τις υπόλοιπες στης Γενικής, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα διοριστούν.

Παράλληλα, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το ύψος των πινάκων είναι και όσοι έχουν κώλυμα διορισμού, θα επιλέξουν ή θα προκύψει να διοριστούν σε άλλες ειδικότητες. Στις περσινές και προπέρσινες προσλήψεις οι πίνακες έφτασαν περίπου μέχρι το +10% από το πλήθος των προσλήψεων. Συνεπώς, δε θα είναι παράλογο να δούμε ακόμα και λιγότερους διορισμούς σε ορισμένες (λίγες) ειδικότητες της Ειδικής, λόγω εξάντλησης των Κύριων Πινάκων και της μη μονιμοποίησης από τους Επικουρικούς. Κάτι που σίγουρα δεν αναμένεται να δούμε σε «κορεσμένες» ειδικότητες, όπως οι φιλόλογοι που έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλούν τον Κύριο Πίνακα, ακόμα και στις προσλήψεις των αναπληρωτών.

Άλλωστε, φέτος ενδέχεται να είναι η τελευταία ευκαιρία για πολλές και πολλούς εκπαιδευτικούς να διοριστούν, λόγω των εξαγγελιών που ακούγονται για αλλαγή των κριτηρίων κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων με τον φόβο του γραπτού διαγωνισμού να πλανάται πάνω από χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.