Εκδόθηκε απ’ το Εθνικό Τυπγοραφείο το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ με τη γεωγραφική κατανομή των διορισμών σε Α/θμια και Β/θμια.

Στην Ξάνθη μοιράζονται 62 θέσεις, εκ των οποίων 39 είναι στη Α/θμια Γενική, 5 στην Α/θμια Ειδική, 14 Β/θμια Γενική και 4 στη Β/θμια Ειδική.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατανομή

Κατανομή Α/θμιας Ξάνθης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΕ06 Αγγλικών 1
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 1
ΠΕ60/61 Νηπιαγωγών 24 5
ΠΕ70/71 Δασκάλων 12
ΠΕ79.01 Μουσικών 1
ΣΥΝΟΛΟ 39 5
Κατανομή Β/θμιας Ξάνθης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΕ02 Φιλολόγων 2 1
ΠΕ03 Μαθηματικών 6 1
ΠΕ04.01 Φυσικών 1
ΠΕ04.02 Χημικών 1
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 2
ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών 3
ΠΕ82 Μηχανολόγων 1
ΣΥΝΟΛΟ 14 4

 

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ