Η σύνθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Στυλιανίδου Ευμορφία του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Τζουβελέκη Νικόλαο του Αντωνίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Αντιπρόεδρος: Ευθυμίου Ευθύμιος του Κυριάκου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Υποδιευθυντή του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ηλιόπετρας.

Μέλη: – Θεοδοσιάδου Ευγενία του Σταύρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας, με αναπληρωτή της τον Γερακάκη Χρήστο του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

Παπαδάκης Θεοφάνης του Αντωνίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαεμμανουήλ Χριστόδουλο του Εμμανουήλ.

Χασιώτης Νικόλαος του Άγγελου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Σουρουτζίδου Δέσποινα του Αθανασίου.

Για τις περιπτώσεις που Συμβούλιο εξετάζει θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08-12-2014), ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται οι εξής:

1. Κοτζά Ισμέτ του Ιντρίς, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον Καπζά Χασάν του Χουσεϊν.

2. Οτουζμπίρ Ιρφάν του Μεχμέτ, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον Γκροσδήλ Χουσεΐν του Ραφήκ.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΨΠ8Ψ46ΜΤΛΗ-ΔΝΜ