Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία της ΔΠΕ Ξάνθης: