Αναρτήθηκε στη σελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης η πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης. Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης μέχρι και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Δείτε την πρόσκληση με τα λειτουργικά κενά

Δείτε τη δήλωση τοποθέτησης

Πηγή: ΔΠΕ Ξάνθης