Δημοσιοποιήθηκε  στη Διαύγεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η απόφαση για την «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης».

Δείτε την απόφαση ανασυγκρότησης του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Δείτε την ακυρωμένη απόφαση ανασυγκρότησης