Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης οι οργανικές υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 73.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική στα  Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, στα οποία διαπιστώθηκαν οργανικές υπεραριθμίες, θα πρέπει να καταθέσουν  τη σχετική δήλωση, για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι από την Παρασκευή 31-03-2023 έως και την Τρίτη 04-04- 2023.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ73 2023-2024

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ73 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ Μ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Μ/ΚΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

1

Μ/ΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2°

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνη δήλωση υπεραριθμίας

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης