Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης, καθώς και αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση – μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Δήλωση Προτίμησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση»  από την Παρασκευή 07-04-2023 μέχρι και την Τρίτη 11-04-2022 στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ71/70.50 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Δ.ΣΧ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ

2

Δ.ΣΧ.ΤΥΦΛΩΝ-ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ

1

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ61/60.50 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΝΗΠ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 1° (Τ.Ε.)

1

ΝΗΠ. ΣΟΥΝΙΟΥ (Τ.Ε.)

1

ΝΗΠ. ΤΟΞΟΤΩΝ (Τ.Ε.)

1

 

Δείτε τον πίνακα με τα κενά

Δήλωση προτίμησης

Πηγή : Ιστοσελίδα Δ.Π.Ε. Ξάνθης