Με ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας κηρύσσει απεργία-αποχή από τις Υπουργικές Αποφάσεις για τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές και καλύπτει πλήρως τους εκπαιδευτικούς στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη νομική τεκμηρίωση και στήριξη όλων των ενεργειών.

Σε αυτή τη βάση, καλεί:
• Όλα τα σωματεία να πάρουν μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης για την απεργία – αποχή. Να οργανώσουν με όλα τα μέσα την ενημέρωση συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους πραγματικούς στόχους της επιχειρούμενης «αξιολόγησης».
• Τις/τους διευθυντ(ρι)ες σχολείων και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. ώστε να μην υλοποιηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που επιδιώκει να εγκαθιδρύσει η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην εκπαίδευση.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΔΟΕ

Δείτε τη δήλωση συμμετοχής για την απεργία-αποχή

Πηγή: ΔΟΕ