Η ΔΟΕ συνεχίζει τον αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών, καλώντας τους Συλλόγους Διδασκόντων να αποστείλουν τα πρώτα ενιαία κείμενα, αυτούσια χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση, ως απάντηση στον προβλεπόμενο προγραμματισμό.

Επίσης, τονίζει  ότι η ιδέα που διαπερνά τα κείμενα είναι ότι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δουλειά στα σχολεία βρίσκονται έξω από αυτά, και πάντως όχι στις μικροδιαφορές που μπορεί να υπάρχουν από τάξη σε τάξη ή από σχολείο σε σχολείο. Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση των εκπαιδευτικών με τη διοίκηση και στην αντίστασή τους στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης, ενώ η πλούσια δουλειά και οι παιδαγωγικές δράσεις  κάθε συλλόγου διδασκόντων για τους μαθητές του, σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη, όπως γίνονταν όλα τα χρόνια, συνεχίζονται και εντείνονται.

Τέλος, επισημαίνει  ότι στις συνεδριάσεις στις οποίες θα κληθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει να καταθέσουν τα κείμενα της Ομοσπονδίας για στόχους και τίτλους σχεδίων δράσης, χωρίς καμιά διαφοροποίηση, εξειδίκευση, συμπλήρωση. Στο βιβλίο Πρακτικών θα καταγραφεί (ή θα επικολλάται) η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα κείμενα της ΔΟΕ για τον προγραμματισμό, με όσους άξονες αποφασιστούν από τον Σύλλογο Διδασκόντων, όπως και πέρυσι. Καμιά εξειδικευμένη ανάρτηση δεν πρέπει να γίνει από κανένα Σχολείο και κανέναν/καμία εκπαιδευτικό, ενώ τονίζει ότι η Δ.Ο.Ε. θα αναλάβει πάλι με ενιαίο τρόπο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται τους επόμενους μήνες.

Δείτε τα  ενιαία κείμενα για τον προγραμματισμό

Πηγή: ΔΟΕ