Αναρτήθηκαν στη σελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης αναλυτικές οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Β’ φάσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης