Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», καθώς και η απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, σχολικό έτος 2022-2023».

Δείτε στη Διαύγεια την απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης  ΕΕΠ /ΕΒΠ

Δείτε στη Διαύγεια την απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης ΠΕ06