Αναρτήθηκαν από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας τα ενιαία κείμενα της τελικής φάσης της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

–          Τελική Αποτίμηση Δημοτικά

–          Σχέδιο πρακτικού αποτίμησης Δημοτικά

–          Τελική Αποτίμηση Νηπιαγωγεία

–          Σχέδιο πρακτικού αποτίμησης Νηπιαγωγεία

–          Τελική Αποτίμηση Ειδικά

–          Σχέδιο πρακτικού αποτίμησης Ειδικά

Πηγή : ΔΟΕ