Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι τροποποιήσεις των αποφάσεων διορισμού μελών Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων της Ξάνθης.

Σχολική Εφορεία Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης

Σχολική Εφορεία Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μάνταινας

Σχολική Εφορεία Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης

Σχολική Εφορεία Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φιλίων