Αναρτήθηκε από τη ΔΠΕ Ξάνθης η απόφαση με τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 Δασκάλων Μειονοτικού Προγράμματος.

Δείτε την απόφαση 

66ΗΓ46ΜΤΛΗ-Θ3Δ

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης