Αναρτήθηκε από τη ΔΠΕ Ξάνθης η απόφαση του ορισμού των Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.

Δείτε την απόφαση

ΨΖΜΓ46ΜΤΛΗ-2ΚΣ

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης