Με έγγραφό της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 που έχουν οργανική στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία στα οποία διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να καταθέσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr στην οποία θα αναγράφουν το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, στη Δ/νση Π.Ε. Ξάνθης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@dipe.xan.sch.gr. από Παρασκευή 21-07-2023 έως και Τρίτη 25-07-2023 και ώρα 23:59.

Δείτε τα σχολεία που διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΕΚΠΚΩΝ-ΠΕ70-ΠΕ60-ΔΠΕ-ΞΑΝΘΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην πηγή