Με έγγραφό της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ73 που έχουν οργανική στα  Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να καταθέσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr στην οποία θα αναγράφουν το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.xan.sch.gr  από Δευτέρα 24-07-2023 έως και Τετάρτη 26-07-2023 και ώρα 23:59.

Δείτε τα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΠΕ73

Περισσότερες πληροφορίες στην πηγή