Ανακοινώθηκαν από τη ΔΠΕ Ξάνθης οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης  εντός δέκα ημερών από Πέμπτη 27-07-2023 έως Σάββατο 05-08-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.xan.sch.gr.

Για να λάβουν οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι τα μόρια για οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης.

Δείτε τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν υπεράριθμοι

Δήλωση Τοποθέτησης

202307261440

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης