Με έγγραφό της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που αποσπάστηκαν στη ΔΠΕ Ξάνθης από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν αίτηση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@dipe.xan.sch.gr

Στη δήλωση  μπορούν να αναγράφονται, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Ως λειτουργικά κενά θεωρούνται εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την πρόσκληση

Δήλωση Τοποθέτησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ-ΑΠΟ-ΑΛΛΑ-ΠΥΣΠΕ

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης