Με ανακοίνωσή του ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης καλεί το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης να προβεί στην ανακοινοποίηση του πίνακα της πρόσφατης απόφασης χαρακτηρισμού υπεραρίθμων προς το ορθό, λαμβάνοντας υπόψη και την ένσταση που έχει κατατεθεί από μέλος του Συλλόγου  που χαρακτηρίστηκε λειτουργικά υπεράριθμος χωρίς αίτησή του.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

Σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) Ξάνθης χαρακτηρίστηκε ως υπεράριθμος συνάδελφος εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν κατέθεσε αίτηση-δήλωση υπεραριθμίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.
Η νομοθετική πρόβλεψη για τις λειτουργικές υπεραριθμίες καταφανέστατα λειτουργεί στη λογική της ενίσχυσης, εκείνου του/της συναδέλφου που επιθυμεί να αποχωρήσει από το σχολείο (ευνοείται αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων). Συνεπώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως λειτουργικά υπεράριθμος συνάδελφος που δεν έκανε δήλωση, ερμηνεύοντας τη μη δήλωσή του ως πρόθεση-επιθυμία να κριθεί υπεράριθμος και να αποχωρήσει από τη σχολική μονάδα, στην οποία υπηρετεί.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται με βάση του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας, καλούμε το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης να προβεί στην ανακοινοποίηση του πίνακα της πρόσφατης απόφασης χαρακτηρισμού υπεραρίθμων προς το ορθό, λαμβάνοντας υπόψη και την ένσταση που έχει κατατεθεί από μέλος του Συλλόγου μας που χαρακτηρίστηκε λειτουργικά υπεράριθμος χωρίς αίτησή του.