Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η ένταξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύναται να λειτουργήσουν οι τάξεις υποδοχής ΖΕΠ.

Στην Ξάνθη οι σχολικές  μονάδες στις οποίες δύναται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής ΖΕΠ είναι οι παρακάτω.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

FEK-2023-Tefxos B-04951-downloaded -07_08_2023