Αναρτήθηκε σήμερα, 18 Αυγούστου 2023, στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης η απόφαση τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ11, καθώς και οι αποσπάσεις – τοποθετήσεις  των εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ86, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ61.

Δείτε την απόφαση 

apospaseis ekpaideutikon pyspe xanthis 2023 2024

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης