Με έγγραφό της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί

α) τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και
β) τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70

εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στη Δ.Π.Ε. Ξάνθης με e-mail  από τη Δευτέρα 21-08-2023 έως και την Τετάρτη 23-08-2023 και ώρα 11:30 π.μ..

Δείτε την πρόσκληση 

Δείτε τη δήλωση τοποθέτησης

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης