Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση 

618Ε46ΝΚΠΔ-ΘΝ3