Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της απόφασης διορισμού μελών των Σχολικών Εφορειών στη ΔΠΕ Ξάνθης.

Σχολική Εφορεία του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φελώνης

Σχολική Εφορεία του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας