Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της απόφασης διορισμού των μελών της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λευκόπετρας.

Δείτε την απόφαση