Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση σχετικά με την απασχόληση εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες Διοίκησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και παροχή γραμματειακής υποστήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες.

Δείτε την απόφαση