Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της απόφασης διορισμού μελών της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων.

Δείτε την απόφαση