Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού Προϊσταμένης στο 15ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση

6ΧΜΙ46ΝΚΠΔ-ΡΧ6